Přejít k hlavnímu obsahu

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V RÁMCI PROGRAMU OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI

V seznamu je možné vyhledávat.
Rodič/zákonný zástupce
Na tento e-mail vám zašleme informace o schválení vaší žádosti Úřadem práce.
Dítě/žák/student
Pokud je podávána žádost pro plnoletého studenta (tj. studenta, který dovršil věk 18 let), musí tento student udělit rodiči/zákonnému zástupci, který pobírá jednu z níže uvedených dávek, plnou moc k podání této elektronické žádosti o příspěvek na školní stravování.
Vzor plné moci ke stažení
Pouze jeden soubor.
Limit 500 MB.
Povolené typy: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, pdf.
Prohlašuji tímto, že k níže uvedenému dni splňuji alespoň jednu z následujících podmínek:
Zaškrtněte odpovídající podmínku nebo více podmínek, pokud je splňujete. Pokud žádnou z výše uvedených podmínek nesplňujete, nemůže být výše uvedené/ný dítě/žák/student zařazen/o do programu Obědy pro jihočeské děti a nemůže příspěvek na školní stravování čerpat.

Podmínka pro získání příspěvku na školní stravování je splněna i v případě, že některou z výše uvedených dávek pobírá jiný člen domácnosti, v níž dítě/žák/student žije, než zákonný zástupce (tzn. dávku sice nepobírá přímo zákonný zástupce/rodič, byl ale zahrnut do posouzení nároku na dávku pro danou domácnost).

UPOZORNĚNÍ: 

Pokud se dítě/žák/student stravuje ve dvou zařízeních, tj. bydlí na internátu/v domově mládeže, kde čerpá pouze částečné stravování bez oběda (tj. snídani, přesnídávku, svačinu a večeři), ale studuje na jiné škole, kde čerpá oběd, je nutné podat pro dítě/žáka/studenta dvě žádosti (tj. dvěma poskytovatelům školního stravování). 

Více o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte v Informacích o zpracování osobních údajů.