Přejít k hlavnímu obsahu

Informace pro organizace

INFORMACE PRO ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Pokud se organizace poskytující školní stravování chce zapojit do dotačního programu, musí se na portálu Obědy pro jihočeské děti nejprve zaregistrovat ZDE. Jen tak bude organizace zařazena do seznamu vyvěšeného na portálu a rodiče/zákonní zástupci/ plnoletí studenti si ji mohou vybrat pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování.

Organizaci poskytující školní stravování pak budou automaticky doručovány elektronické žádosti podané rodiči/zákonnými zástupci, kteří projeví zájem čerpat příspěvek na školní stravování poskytované organizací. Dotace na školní stravování může být čerpána pouze pro děti/žáky/studenty ve věku 2 – 26 let.

Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování ze strany rodičů/zákonných zástupců/plnoletých studentů je, aby byl/o dané/ý dítě/žák/student ke školnímu stravování v organizaci přihlášen/o. Nejprve je tedy nutné, aby si rodiče/zákonní zástupci/plnoletí studenti vyřídili v konkrétní organizaci poskytující školní stravování přihlášku ke stravování a až poté mohou požádat o příspěvek.

Na základě doručené elektronické žádosti o příspěvek na školní stravování, kterou podá  rodič/zákonný zástupce/plnoletý student přes portál Obědy pro jihočeské děti, organizace  zkontroluje, zda je dané/ý dítě/žák/student opravdu přihlášen/o v organizaci ke stravování a tuto skutečnost organizace potvrdí v elektronickém formuláři zaškrtnutím pole Schváleno organizací. Po tomto potvrzení se údaje automaticky odešlou Úřadu práce, který prověří nárok daného dítěte/žáka/studenta na poskytnutí příspěvku na stravování dle podmínek dotačního programu (tzn. Úřad práce ověří zda rodina pobírá jednu ze stanovených dávek dle pravidel dotačního programu). Výsledek prověření Úřadem práce bude organizaci poskytnut  prostřednictvím portálu Obědy pro jihočeské děti a zároveň bude zaslán e-mailem na adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace. Informace bude současně odeslána i na mail uvedený v elektronické žádosti podané rodičem/zákonným zástupcem/plnoletým studentem. Po potvrzení Úřadem práce se stávají náklady na stravování dítěte/žáka/studenta uznatelnými a organizace na ně může čerpat dotaci z dotačního programu Obědy pro jihočeské děti.

Ověření nároku na příspěvek na školní stravování dítěte/žáka/studenta prostřednictvím Úřadu práce je nutné k termínu podání  žádosti zákonného zástupce dítěte/žáka/studenta o podporu a pak k 1. 2. 2024, k 1. 9. 2024 a k 1. 2. 2025.

Vlastní žádost o dotaci z dotačního programu podává organizace přes aplikaci Portál občana Jihočeského kraje (žádost je přístupná od 21. 7. 2023).

Formulář žádosti - Portál občana Jihočeského kraje

Pro vstup do Portálu občana Jihočeského kraje je nutné se napoprvé zaregistrovat (pokud nemá organizace registraci již vytvořenou). Poté bude zpřístupněn formulář žádosti o dotaci, kterou organizace vyplní, připojí požadované přílohy a následně žádost o dotaci prostřednictvím aplikace s kvalifikovaným elektronickým podpisem odešle.

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Příjem žádostí je v termínu od 21.8.2023 v 8:00 hod. do 31.1.2025 do 14:00 hodJakákoli žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata.

Kompletní dokumentace k dotačnímu programu je zveřejněna ZDE.

Postup pro registraci organizace poskytující školní stravování v portálu Obědy pro jihočeské děti

Zaregistruje se do portálu Obědy pro jihočeské děti

U doručených žádostí zkontroluje, zda dítě/žák/student v organizaci odebírá školní stravování

Zakliknutím pole potvrzujícího odebírání školního stravování pro dané dítě/žáka/ studenta se žádost automaticky odešle Úřadu práce

Úřad práce zkontroluje oprávněnost pro čerpání příspěvku na školní stravování (tj. pobírání definovaých dávek)

Organizace obdrží potvrzení o oprávněnosti pro čerpání příspěvku na školní stravování a zařadí dítě/žáka/ studenta do dotačního programu

Postup pro organizace poskytující školní stravování pro podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu (prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje)

Vyplní žádost v Portálu občana Jihočeského kraje a připojí požadované přílohy

Údaje o počtu dětí/žáků/ studentů se při podání žádosti uvádějí odhadem na celou dobu zapojení se do dotačního programu (max. 24 měsíců)

Administrátor dotačního programu provede kontrolu podané žádosti a předloží žádost Radě Jihočeského kraje k rozhodnutí

V případě schválení dotace dojde k uzavření dotační smlouvy a k vyplacení zálohy ve výši 30 % schválené dotace

Následně organizace předkládá ve stanovených intervalech výkaz poskytnutého bezplatné stravování, na jehož základě obdrží zbývající část dotace